Bệnh nhân "tiểu đường" giai đoạn cuối.

funny
  • Share on Twitter Share on Google+ Share on Facebook
  • 1776
  • 0

Đã xuất bản vào: 12:33, 30/10/2013

Bệnh nhân "tiểu đường" giai đoạn cuối.
ca này thật khó đỡ