Tình đồng đội thật là cảm động

funny
  • Share on Twitter Share on Google+ Share on Facebook
  • 4256
  • 0

Đã xuất bản vào: 07:32, 01/11/2013

và sau lần đó tôi đã không còn thấy anh ấy nữa